sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


śląskie • Brenna • Wyzwolenia


1 541 000 PLN
355 511 €
308 602 £
403 648 $
  • 660
2 335 zł
539 €
468 £
612 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Arkadiusza Maszorka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

P.P.U.H. A. Maszorek ARKADIUSZ MASZOREK w upadłości, sygn. akt: VIII GUp 81/18

OGŁASZA

pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

z terminem rozstrzygnięcia w dniu 21 grudnia 2018 roku


Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu wymogów ustawy Prawo upadłościowe zgodnie z postanowieniami Sędziego - komisarza, z dnia 29 października 2018 roku.


Nieruchomość gruntowa położona w Brennej, przy ulicy Wyzwolenia 75A (gm. Brenna, pow. cieszyński, woj. śląskie), stanowiąca działki ewidencyjną nr 2136/13 o pow. 0,0564 ha oraz nr 2125/28 o powierzchni 0,0123 ha, zabudowane budynkiem o funkcji usługowej, o powierzchni użytkowej 660,67 m2, użytkowanej na potrzeby restauracji wraz z pokojami na wynajem, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BB1C/00061364/2. Sprzedaż nastąpi za cenę wywoławczą w kwocie 1.541.000,00 zł netto (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100) netto.


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty, spełniającej wymagania wskazane w Regulaminie sprzedaży nieruchomości, z podaniem ceny netto zakupu oraz numeru porządkowego nieruchomości zamieszczonego w ogłoszeniu i wpłacenie wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej netto na rachunek bankowy masy upadłości: 34 1600 1462 18477200 5000 0047 BGŻ BNP Paribas S.A. oraz dołączenie potwierdzenia przelewu jako załącznika do pisemnej oferty.


Oferty proszę składać w terminie do 20 grudnia 2018, do godz. 15.00 pocztą lub w Biurze syndyka (decyduje data wpływu do Biura syndyka) ul. Sarego 2, 31-047 Kraków w zamkniętych kopertach z oznaczeniem: „Konkurs ofert Arkadiusz Maszorek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.U.H. A. Maszorek ARKADIUSZ MASZOREK w upadłości, sygn. akt VIII GUp 81/18” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”.

Szczegóły dotyczące wymogów oferty dostępne w Biurze Syndyka lub pod numerem tel.: 12 412 21 21.Kontakt:
Syndyk Piotr Kaleciak
tel: 12 412 21 21

  • powierzchnia: 660 m2
  • powierzchnia działki: 687 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 1 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek