• Nieruchomości woj. Śląskie

224 640 PLN (2 006 PLN/m²) ARCHIWALNA

Żory, Piaskowa (Śląskie)

Lokal usługowy

  • Pokoje1
  • Łazienki-
  • Powierzchnia112.00m²
  • Rodzaj Lokal usługowy
  • Cena 224 640 PLN
  • MiastoŻory
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

PREZYDENT MIASTA ŻORY

o g ł a s z a

drugie rokowania na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o funkcji usługowej, położonej w Żorach przy ulicy Piaskowej 22Opis przedmiotu sprzedaży

Ulica Piaskowa 22

Obręb Żory, karta mapy 3, rejestr nr 7528, nr księgi wieczystej GL1X/00027155/6

działka nr 3421/69 o pow. 0,0903 ha

Cena wywoławcza 224.640,00 zł

Do ceny uzyskanej w rokowaniach zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

a) Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym, położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem:

J3 MN/U – „zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności z usługami”:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, z wyłączeniem usług obsługi komunikacji kołowej, w tym stacji paliw oraz stacji i warsztatów obsługi pojazdów, a także z wyłączeniem warsztatów kamieniarskich;

b) Przedmiotowa działka położona jest w granicach udokumentowanych złóż Żory - Suszec (złoże węgla kamiennego).

c) Przez wnioskowaną działkę przebiegają sieci infrastruktury technicznej.

Strefy ochronne od tych sieci i ich szerokości ustalają ich właściciele lub dysponenci.

d) Działy III i IV księgi wieczystej Nr GL1X/00027155/6 są wolne od wpisów i obciążeń.Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym o funkcji usługowej – restauracja/bar. Obiekt jest nieużytkowany. Posiada dwie kondygnacje: 1 podziemną – piwnicę i 1 nadziemną: parter. Budynek jest wolnostojący. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 112 m2. Budynek powstał w 1992 roku.

Obszar nieruchomości głównie w zachodniej i północnej części porośnięty jest trawą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami.

Nieruchomość położona jest przy drodze gminnej ulicy Piaskowej o nawierzchni asfaltowej, która przebiega po zachodniej stronie działki oraz przy drodze gminnej ulicy Brzozowej o nawierzchni asfaltowej, która biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki.

Bezpośrednie dojście do budynku zorganizowano jako chodnik z płyt betonowych kwadratowych.

Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej, konstrukcji murowanej, nakryty jest jednospadowym dachem pokrytym papą. Budynek jest ocieplony.

Posiada wyposażenie w instalacje:

- wodociągową,

- kanalizacyjną,

- elektryczną,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacyjną,

- telekomunikacyjną,

- alarmową.

Długość działki wynosi około 28 metrów a jej szerokość około 35 metrów.Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.Na zbycie ww. nieruchomości zostały przeprowadzone dwa nieograniczone przetargi ustne:

I przetarg – 18 maja 2022 r., II przetarg – 20 września 2022 r. Przetargi te nie dały rezultatu. Na zbycie ww. nieruchomości odbyły się również rokowania dnia 09.12.2022 roku i nie przyniosły rezultatu.Rokowania odbędą się 24.04.2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Żorach, przy Alei Wojska Polskiego 25, sala nr 3 na parterze.Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

1) zgłoszenie udziału w rokowaniach, które składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. do 20.04.2023r.

Kopertę opisać: Zgłoszenie udziału w rokowaniach w dniu 24.04.2023 roku na zakup nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki nr 3421/69, położonej w Żorach przy ulicy Piaskowej 22.Zgłoszenie powinno zawierać:

➢ imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

➢ datę sporządzenia zgłoszenia;

➢ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

➢ proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U z 2021 roku, poz. 2213).

2) wpłata zaliczki w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX777 w terminie do 20.04.2023. r.

Zaliczka zostanie uznana za wpłaconą w terminie w momencie wpływu na rachunek Urzędu Miasta. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócona w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia rokowań. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym przez Prezydenta Miasta terminie, zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory.Informacje o przedmiocie rokowań można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. XXXXXXXXXX246.

Szczegóły na orazPrezydent Miasta Żory zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich zamknięcia bez wybrania nabywcy nieruchomości.Prezydent Miasta ŻoryKontakt:
Urząd Miasta Żory
tel: XXXXXX246Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 9148/3186/OOS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 15071274
  • Liczba pokoi: 1

Mapa

Śląskie, Żory, Piaskowa
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX246
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.